“Gündem Buluşması”nda; “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ve teşvikler hakkında bilgi verildi.
“Gündem Buluşması”nda; “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ve teşvikler hakkında bilgi verildi.

Kapı-Pencere endüstrisini geliştirmek ve iyileştirmek adına faaliyetlerde bulunmaya devam eden Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB), 13 Şubat Salı günü düzenlemiş olduğu toplantıda sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Çok sayıda katılımcının yer aldığı “Gündem Buluşmaları”nın üçüncüsü, üyelerin çalışanlarının alması zorunlu hale getirilen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ve konuyla ilgili teşviklerini konuşmak üzere, düzenlendi.

Dernek Müdürü Kaan Kutlu açılış konuşmasında, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkmıştır. Tebliğ ile 33 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.09.2018 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır. Söz konusu zorunluluk getirilen mesleklere sektörümüzü yakından ilgilendiren meslekler de eklenmiştir. Bildiğiniz gibi derneğimiz haksız rekabetin önlenmesi, doğru işin ehil ellerde, doğru bir şekilde yapılması konularındaki hassasiyetini çeşitli platformlarda dile getirmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulaması konusunda hem bilgi vermek hem de sorularınızı yanıtlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.