Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği

Hakkımızda

Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği

Tüketicinin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi,

Tüketici memnuniyetinin sağlanması, 

Pencere üretiminde ve montajında kalitenin artırılması,

Haksız rekabetin önlenmesi,

Kalite tanımı ve bilincinin yerleştirilmesi, 

Üretim standartlarının oluşturulması, 

Eğitime yönelik seminer ve kongreler oluşturulması,

Ünlversitelerle ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği,

Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği, 

Ara eleman yetiştirilmesi, 

Ar-Ge çalışmaları, 

Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği, 

Reklam ve tanıtım faaliyetleri, 

Sektörümüze ve tüketiciye yönelik medyanın etkili kullanımını,

sağlamak amacı ile, pencere üreticilerinin bütünleştiği, bir sivil toplum kuruluşudur. Tüm meslektaşlarımızın elbirliği ve gönül birliği içinde, sınırsız tüketici memnuniyetine yönelik çabalarını içermektedir.

Birliğimiz güvenceniz olacaktır.